:
CHỨC NĂNG
Đánh giá kết quả rèn luyện
Sửa thông tin
Tra cứu bằng tốt nghiệp
Thông báo
Chương trình đào tạo
Kế hoạch giảng dạy
Đề cương môn học
Cố vấn học tập
TKB sinh viên
Phòng học - giờ học
Kế hoạch đăng ký
Kết quả đăng ký
Kết quả học tập
Môn học đã học
Học phí, học bổng, hóa đơn
Giấy tờ sinh viên
Xem hồ sơ
Tài khoản phụ huynh
Đổi mật khẩu
THÔNG TIN HỆ THỐNG
Năm học :2024-2025
Học kỳ :1
Ngày BĐHK :29/7/2024
Ngày KTHK :25/1/2025
Số SV Online: 1306
 

TB Về việc thu học phí học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 1 học kỳ II năm học 2023 – 2024 đối với sinh viên các hệ đào tạo

Học viện Tài chính thông báo mức thu, thời gian thu học phí học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 1 học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 như sau

 1. Mức thu:                                        

1.1. Học bù: Bằng mức thu học phí lần đầu đối với từng đối tượng.

1.2. Học lại, học cải thiện điểm, thực tập lại:

- Đối với đào tạo hệ đại học chính quy chương trình chất lượng cao; đại học chính quy diện đặt hàng học cùng chất lượng cao: Thu bằng mức thu học phí lần đầu.

- Đào tạo chính quy chương trình chuẩn, đại học chính quy diện đặt hàng học cùng chương trình chuẩn; 3 tây, bộ đội, Liên thông đại học; Đại học văn bằng 2; Đại học vừa làm vừa học: 600.000đ/tín chỉ.

- Lưu học sinh Lào: 600.000đ/tín chỉ.

2. Hình thức, địa điểm, thời gian thu: Từ ngày 22/11/2023 đến hết ngày 27/11/2023.

3. Hình thức thu, nộp:

3.1.Thu học phí qua VNPay:

Bước 1 : SV đăng nhập vào trang http://www.vban.vn

Bước 2 : Chọn mục  “Thanh toán hóa đơn” - thanh toán học phí

Bước 3 : Nhập các thông tin SV

Bước 4 : Kiểm tra thông tin và xác nhận thanh toán

Bước 5 : Chọn hình thức thanh toán và thực hiện thanh toán

Cụ thể: Xem hướng dẫn trên trang https://dangkytinchi.hvtc.edu.vn

 3.2. Thu qua Ngân hàng Vietinbank( Đối với SV khóa CQ 51,52,53).

*/ Sinh viên ghi thông tin nộp tiền như sau:

- Đơn vị hưởng: Học viện Tài chính

-  Số TK: 11 0000 113977

- Tại: Ngân hàng Vietinbank chi nhánh đống đa Hà Nội

- Nội dung: Mã SV -  Họ và tên - Khóa - Lớp - nộp học phí học lại(bù), môn…..

Mọi vướng mắc xin liên hệ trong giờ hành chính theo số điện thoại:

0972915858– Cô Đông- Ban TCKT HVTC;

Đề nghị Văn phòng Khoa, lớp trưởng các lớp đôn đốc nhắc nhở sinh viên nộp học phí đúng thời gian quy định./.


Các thông báo khác
• TB: v/v Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ I năm học 2020 - 2021 đối với SV hệ ĐH chính quy, liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2 (6/5/2020 16:23:36)
• Thông báo thu học phí học lại học cải thiện đợt 2 học kỳ 2 năm học 2019-2020 (28/2/2020 17:48:59)
• Thông báo thu học lại học cải thiện học bù đợt 1 kỳ 2 năm học 2019-2020 (22/11/2019 15:47:15)
• Thông báo: đôn đốc thu nợ Học phí khóa 55,56 kỳ 2/2018-2019 và Kỳ 1/2019-2020 (25/10/2019 11:16:52)
• TB: v/v Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với sinh viên hệ đại học chính quy, liên thông đại học và đại học văn bằng 2 (16/10/2019 8:55:12)
• TB: v/v Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ I năm học 2019 - 2020 đối với SV hệ ĐH chính quy, liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2 (13/5/2019 7:26:52)
• Thông báo thu học lại,HCT, học bù kỳ phụ năm học 2018-2019 (10/5/2019 8:54:52)
• Đôn đốc thu học phí kỳ 2 năm học 2018-2019 ( lần 2) (4/5/2019 10:43:32)
• Thông báo : Đôn đốc thu học phí kỳ 2 năm học 2018-2019 (26/4/2019 16:19:31)
• Thông báo trả lại tiền học lại học cải thiện đợt 1 kỳ 2/18-19 (18/3/2019 15:33:43)
• Thông báo về việc chuyển lịch thu học phí học lại học cải thiện học bù (5/12/2018 14:1:12)
• TB: v/v Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2018 - 2019 đối với sinh viên hệ đại học chính quy, liên thông đại học và đại học văn bằng 2 (8/11/2018 17:2:51)
• Thông báo đôn đốc thu học phí (24/10/2018 15:4:52)
• Thông báo đốc thu học phí hệ đại học chính quy Khóa 55 (19/10/2018 10:34:31)
• Thông báo : Danh sách nợ học phí K55 (16/10/2018 11:29:15)
• Thông báo (4/10/2018 15:7:42)
• Thông báo v/v nộp học phí kỳ 1 năm học 2018-2019 (2/10/2018 10:21:43)
• Thông báo v/v sinh viên đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2017 - 2018 thiếu học phần/môn học (18/11/2017 9:49:54)
• TB: v/v Tổ chức và bố trí thời khóa biểu học kỳ II năm học 2017-2018 (10/11/2017 8:4:7)
• TB: v/v Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2017 - 2018 đối với SV hệ ĐH chính quy, liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2 (16/10/2017 13:49:42)
• Sinh viên các khóa/hệ chú ý: Tổ chức đăng ký học theo HTTC năm học 2017-2018 kỳ 1 (27/5/2017 13:26:3)
• TB: v/v Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) Học kỳ phụ năm học 2016 - 2017 (3/5/2017 11:40:14)
• TB v/v đăng ký tín chỉ học lại đối với SV hệ ĐHCQ khóa 54 (bao gồm chất lượng cao) HKII năm học 2016-2017 (15/2/2017 18:4:5)

Trang 3 trên 3 (73 mục)  [Trang đầu]    [Trang trước]  1  2  [3]

CỔNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈ - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính Điện thoại: 0243.8389326 | Fax: 0243.8388906
  E-mail: hocvientaichinh@hvtc.edu.vn | Website: hvtc.edu.vn

Phiên bản 2020.01 Nghiên cứu và phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà