:
CHỨC NĂNG
Đánh giá kết quả rèn luyện
Sửa thông tin
Tra cứu bằng tốt nghiệp
Thông báo
Chương trình đào tạo
Kế hoạch giảng dạy
Đề cương môn học
Cố vấn học tập
TKB sinh viên
Phòng học - giờ học
Kế hoạch đăng ký
Kết quả đăng ký
Kết quả học tập
Môn học đã học
Học phí, học bổng, hóa đơn
Giấy tờ sinh viên
Xem hồ sơ
Tài khoản phụ huynh
Đổi mật khẩu
THÔNG TIN HỆ THỐNG
Năm học :2023-2024
Học kỳ :2
Ngày BĐHK :2/1/2024
Ngày KTHK :31/8/2024
Số SV Online: 371
ĐỊA ĐIỂM HỌC
HVTC - Phường Đức Thắng
STTPhòng họcTòa nhàSố bàn
1103-ĐT5T60
2107-ĐT5T60
3108-ĐT5T60
4201-CL-ĐT5T60
5206-ĐT5T100
6302-CL-ĐT5T50
7306-ĐT5T100
8504-ĐT5T70
9505-ĐT5T70
10506-ĐT5T120
11101-ĐTA60
12102-ĐTA60
13104-ĐTA100
14202-CL-ĐTA50
15203-CL-ĐTA60
16204-ĐTA100
17205A-ĐTA70
18205B-ĐTA70
19207-CL-ĐTA60
20208-CL-ĐTA60
21301-CL-ĐTA60
22303-ĐTA90
23304-ĐTA100
24305A-ĐTA70
25305B-ĐTA70
26307-CL-ĐTA60
27308-CL-ĐTA60
28401-ĐTA90
29402-ĐTA70
30403-ĐTA70
31404-ĐTA100
32405-ĐTA80
33406-ĐTA100
34407-ĐTA100
35408-ĐTA80
36501-ĐTA88
37502-ĐTA90
38503-ĐTA90
39507-ĐTA100
40508-ĐTA80
41509-ĐTA70
42510-ĐTA80
43HT700A700
HVTC - Phường Đức Thắng (NEW)
STTPhòng họcTòa nhàSố bàn
44B201BDTNEW50
45B202BDTNEW100
46B203BDTNEW100
47B301BDTNEW100
48B302BDTNEW100
49B303BDTNEW100
50B401BDTNEW100
51B402BDTNEW100
52B403BDTNEW100
53B501BDTNEW100
54B502BDTNEW100
55B503BDTNEW100
56B601BDTNEW100
57B602BDTNEW100
58B603BDTNEW100
59B701BDTNEW100
60B702BDTNEW100
61B703BDTNEW100
62A201ADTNEW100
63A202ADTNEW100
64A203ADTNEW100
65A301ADTNEW100
66A302ADTNEW100
67A303ADTNEW100
68A401ADTNEW100
69A402ADTNEW100
70A403ADTNEW100
71A501ADTNEW100
72A502ADTNEW100
73A503ADTNEW100
74A601ADTNEW100
75A602ADTNEW100
76A603ADTNEW100
77A701ADTNEW80
78A702ADTNEW80
79A703ADTNEW80
80A704ADTNEW60
81C201-CLCDTNEW60
82C202-CLCDTNEW60
83C203-CLCDTNEW60
84C204-CLCDTNEW60
85C301-CLCDTNEW60
86C302-CLCDTNEW60
87C303-CLCDTNEW60
88C304-CLCDTNEW60
89C401-CLCDTNEW60
90C402-CLCDTNEW60
91C403-CLCDTNEW60
92C404-CLCDTNEW60
93C501-CLCDTNEW60
94C502-CLCDTNEW60
95C503-CLCDTNEW60
96C504-CLCDTNEW60
97C601-CLCDTNEW60
98C602-CLCDTNEW60
99C603-CLCDTNEW60
100C604-CLCDTNEW60
101C701-CLCDTNEW60
102C702-CLCDTNEW60
103C703-CLCDTNEW60
104C704-CLCDTNEW60
105D201DDTNEW120
106D203-CLDDTNEW50
107D301DDTNEW100
108D302DDTNEW100
109D303DDTNEW100
110D401DDTNEW100
111D402DDTNEW100
112D403DDTNEW100
GIỜ HỌC
Buổi sáng
TiếtTừĐến
16h557h45
27h508h40
38h509h40
49h4510h35
510h4011h30
Buổi chiều
TiếtTừĐến
612h3013h20
713h2514h15
814h2515h15
915h2016h10
1016h1517h5
Buổi tối
TiếtTừĐến
1118h018h50
1218h5519h45
1319h5020h40
CỔNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈ - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính Điện thoại: 0243.8389326 | Fax: 0243.8388906
  E-mail: hocvientaichinh@hvtc.edu.vn | Website: hvtc.edu.vn

Phiên bản 2020.01 Nghiên cứu và phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà