22:34:21 Chủ Nhật , Ngày 18 tháng 8 năm 2019 Trang chủ   |  Đký học lần 1 (ngành 1)   |  Đký học lần 1 (ngành 2)   |  Đký HL/CT/HB (ngành 1)   |  Đký HL/CT/HB (ngành 2)   |  Kết quả ĐK   |  Hướng dẫn   |   [Đăng nhập]

CHỨC NĂNG
Đánh giá CL phục vụ
Đánh giá giảng viên
Đánh giá lớp tín chỉ
Đánh giá toàn khóa học
Tra cứu bằng tốt nghiệp
Thông báo
Chương trình đào tạo
Kế hoạch giảng dạy
Cố vấn học tập
TKB lớp
TKB sinh viên
Phòng học - giờ học
Kế hoạch đăng ký
Hướng dẫn đăng ký học
Đăng ký học đi (ngành 1)
Đăng ký học đi (ngành 2)
Đăng ký HL/CT/HB (ngành 1)
Đăng ký HL/CT/HB (ngành 2)
Kết quả đăng ký
Đăng ký thực tập tốt nghiệp
Sửa thông tin
Kết quả học tập
Môn học đã học
Học phí, học bổng, hóa đơn
Giấy tờ sinh viên
Xem hồ sơ
Đổi mật khẩu
THÔNG TIN HỆ THỐNG
Năm học :2019-2020
Học kỳ :1
Ngày BĐHK :30/7/2019
Ngày KTHK :5/1/2020
Số SV Online: 7875
  KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC (HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020)

Sinh viên: chủ động đăng ký môn học qua mạng theo kế hoạch sau:

 KHÓA BC17 (Học bù, Học lại, Học cải thiện điểm - Đợt 2)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 109h00, 04/06/201923h00, 10/06/2019Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA BC18 (Học bù, Học lại, Học cải thiện điểm - Đợt 2)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 109h00, 04/06/201923h00, 10/06/2019Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA CQ54 (Học bù, Học lại, Học cải thiện điểm - Đợt 2)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 109h00, 04/06/201923h00, 10/06/2019Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA CQ55 (Học bù, Học lại, Học cải thiện điểm - Đợt 2)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 109h00, 04/06/201923h00, 10/06/2019Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA CQ56 (Học bù, Học lại, Học cải thiện điểm - Đợt 2)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 109h00, 04/06/201923h00, 10/06/2019Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA LC20 (Học bù, Học lại, Học cải thiện điểm - Đợt 2)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 109h00, 04/06/201923h00, 10/06/2019Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA LC21 (Học bù, Học lại, Học cải thiện điểm - Đợt 2)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 109h00, 04/06/201923h00, 10/06/2019Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA BC19 (Học đi - Đợt 1)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 03/06/201923h59, 04/06/2019Đã hết thời gian đăng ký
 2. Thời gian đăng ký đợt 207h00, 07/06/201923h59, 08/06/2019Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 307h00, 10/06/201923h59, 11/06/2019Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA LC22 (Học đi - Đợt 1)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 03/06/201923h59, 04/06/2019Đã hết thời gian đăng ký
 2. Thời gian đăng ký đợt 207h00, 07/06/201923h59, 08/06/2019Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 307h00, 10/06/201923h59, 11/06/2019Đã hết thời gian đăng ký

 KHÓA CQ54, KHOA Tài chính Công (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 25/05/201923h59, 26/05/2019Đã hết thời gian đăng ký
 2. Thời gian đăng ký đợt 207h00, 01/06/201923h59, 02/06/2019Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 307h00, 04/06/201923h59, 06/06/2019Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA CQ54, KHOA Thuế - Hải quan (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 25/05/201923h59, 26/05/2019Đã hết thời gian đăng ký
 2. Thời gian đăng ký đợt 207h00, 01/06/201923h59, 02/06/2019Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 307h00, 04/06/201923h59, 06/06/2019Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA CQ54, KHOA Ngân hàng - Bảo hiểm (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 25/05/201923h59, 26/05/2019Đã hết thời gian đăng ký
 2. Thời gian đăng ký đợt 207h00, 01/06/201923h59, 02/06/2019Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 307h00, 04/06/201923h59, 06/06/2019Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA CQ54, KHOA Tài chính Quốc tế (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 25/05/201923h59, 26/05/2019Đã hết thời gian đăng ký
 2. Thời gian đăng ký đợt 207h00, 01/06/201923h59, 02/06/2019Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 307h00, 04/06/201923h59, 06/06/2019Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA CQ54, KHOA Tài chính doanh nghiệp (Học đi - Đợt 1): CLC + Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 29/05/201923h59, 30/05/2019Đã hết thời gian đăng ký
 2. Thời gian đăng ký đợt 207h00, 01/06/201923h59, 02/06/2019Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 307h00, 04/06/201923h59, 06/06/2019Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA CQ54, KHOA Kế toán (Học đi - Đợt 1): CLC + Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 27/05/201923h59, 28/05/2019Đã hết thời gian đăng ký
 2. Thời gian đăng ký đợt 207h00, 01/06/201923h59, 02/06/2019Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 307h00, 04/06/201923h59, 06/06/2019Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA CQ54, KHOA Quản trị Kinh doanh (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 25/05/201923h59, 26/05/2019Đã hết thời gian đăng ký
 2. Thời gian đăng ký đợt 207h00, 01/06/201923h59, 02/06/2019Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 307h00, 04/06/201923h59, 06/06/2019Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA CQ54, KHOA Hệ thống thông tin kinh tế (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 25/05/201923h59, 26/05/2019Đã hết thời gian đăng ký
 2. Thời gian đăng ký đợt 207h00, 01/06/201923h59, 02/06/2019Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 307h00, 04/06/201923h59, 06/06/2019Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA CQ54, KHOA Ngoại ngữ (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 25/05/201923h59, 26/05/2019Đã hết thời gian đăng ký
 2. Thời gian đăng ký đợt 207h00, 01/06/201923h59, 02/06/2019Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 307h00, 04/06/201923h59, 06/06/2019Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA CQ54, KHOA Kinh tế (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 25/05/201923h59, 26/05/2019Đã hết thời gian đăng ký
 2. Thời gian đăng ký đợt 207h00, 01/06/201923h59, 02/06/2019Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 307h00, 04/06/201923h59, 06/06/2019Đã hết thời gian đăng ký

CỔNG ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Phát triển bởi: CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HOÀNG HÀ