:
22:0:31 Thứ Ba , 1/12/2020 Trang chủ   |  Lịch thi   |  ĐKH lần 1 (ngành 1)   |  ĐKH lần 1 (ngành 2)   |  ĐK HL/CT/HB (ngành 1)   |  ĐK HL/CT/HB (ngành 2)   |  Kết quả ĐK   |  Hướng dẫn   |   [Đăng nhập]
CHỨC NĂNG
Lịch thi
Đăng ký tên đề tài TN (ngành 1)
Đăng ký tên đề tài TN (Ngành 2)
Đăng ký hoãn xét TN (ngành 1)
Đăng ký hoãn xét TN (ngành 2)
Đánh giá kết quả rèn luyện
Sửa thông tin
Đánh giá CL phục vụ
Đánh giá giảng viên
Đánh giá lớp tín chỉ
Đánh giá toàn khóa học
Tra cứu bằng tốt nghiệp
Thông báo
Chương trình đào tạo
Kế hoạch giảng dạy
Cố vấn học tập
TKB lớp
TKB sinh viên
Phòng học - giờ học
Kế hoạch đăng ký
Kết quả đăng ký
Kết quả học tập
Môn học đã học
Học phí, học bổng, hóa đơn
Giấy tờ sinh viên
Xem hồ sơ
Đổi mật khẩu
THÔNG TIN HỆ THỐNG
Năm học :2020-2021
Học kỳ :2
Ngày BĐHK :4/1/2021
Ngày KTHK :31/7/2021
Số SV Online: 3824
  KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC (HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021)

Sinh viên: chủ động đăng ký môn học qua mạng theo kế hoạch sau:

 KHÓA BC17 (Học bù, Học lại, Học cải thiện điểm - Đợt 2)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 02/11/202023h00, 08/11/2020Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA BC18 (Học bù, Học lại, Học cải thiện điểm - Đợt 2)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 02/11/202023h00, 08/11/2020Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA CQ54 (Học bù, Học lại, Học cải thiện điểm - Đợt 2)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 02/11/202023h00, 08/11/2020Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA CQ55 (Học bù, Học lại, Học cải thiện điểm - Đợt 2)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 02/11/202023h00, 08/11/2020Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA CQ56 (Học bù, Học lại, Học cải thiện điểm - Đợt 2)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 02/11/202023h00, 08/11/2020Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA CQ57 (Học bù, Học lại, Học cải thiện điểm - Đợt 2)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 02/11/202023h00, 08/11/2020Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA LC20 (Học bù, Học lại, Học cải thiện điểm - Đợt 2)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 02/11/202023h00, 08/11/2020Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA LC21 (Học bù, Học lại, Học cải thiện điểm - Đợt 2)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 02/11/202023h00, 08/11/2020Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA BC19 (Học đi - Đợt 1)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 09/11/202023h59, 11/11/2020Đã hết thời gian đăng ký
 2. Thời gian đăng ký đợt 207h00, 26/11/202023h59, 26/11/2020Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 307h00, 28/11/202023h59, 28/11/2020Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA BC20 (Học đi - Đợt 1)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 09/11/202023h59, 11/11/2020Đã hết thời gian đăng ký
 2. Thời gian đăng ký đợt 207h00, 26/11/202023h59, 26/11/2020Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 307h00, 28/11/202023h59, 28/11/2020Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA LC22 (Học đi - Đợt 1)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 09/11/202023h59, 11/11/2020Đã hết thời gian đăng ký
 2. Thời gian đăng ký đợt 207h00, 26/11/202023h59, 26/11/2020Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 307h00, 28/11/202023h59, 28/11/2020Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA LC23 (Học đi - Đợt 1)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 09/11/202023h59, 11/11/2020Đã hết thời gian đăng ký
 2. Thời gian đăng ký đợt 207h00, 26/11/202023h59, 26/11/2020Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 307h00, 28/11/202023h59, 28/11/2020Đã hết thời gian đăng ký

 KHÓA CQ55, KHOA Tài chính Công (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 29/11/202023h00, 30/11/2020Đã hết thời gian đăng ký
 2. Thời gian đăng ký đợt 207h00, 03/12/202006h00, 04/12/2020Còn 1 ngày 8 giờ 59 phút nữa mới đến thời điểm đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 307h00, 05/12/202006h00, 06/12/2020Còn 3 ngày 8 giờ 59 phút nữa mới đến thời điểm đăng ký
 
 KHÓA CQ55, KHOA Thuế - Hải quan (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 29/11/202023h00, 30/11/2020Đã hết thời gian đăng ký
 2. Thời gian đăng ký đợt 207h00, 03/12/202006h00, 04/12/2020Còn 1 ngày 8 giờ 59 phút nữa mới đến thời điểm đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 307h00, 05/12/202006h00, 06/12/2020Còn 3 ngày 8 giờ 59 phút nữa mới đến thời điểm đăng ký
 
 KHÓA CQ55, KHOA Ngân hàng - Bảo hiểm (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 29/11/202023h00, 30/11/2020Đã hết thời gian đăng ký
 2. Thời gian đăng ký đợt 207h00, 03/12/202006h00, 04/12/2020Còn 1 ngày 8 giờ 59 phút nữa mới đến thời điểm đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 307h00, 05/12/202006h00, 06/12/2020Còn 3 ngày 8 giờ 59 phút nữa mới đến thời điểm đăng ký
 
 KHÓA CQ55, KHOA Tài chính Quốc tế (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 29/11/202023h00, 30/11/2020Đã hết thời gian đăng ký
 2. Thời gian đăng ký đợt 207h00, 03/12/202006h00, 04/12/2020Còn 1 ngày 8 giờ 59 phút nữa mới đến thời điểm đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 307h00, 05/12/202006h00, 06/12/2020Còn 3 ngày 8 giờ 59 phút nữa mới đến thời điểm đăng ký
 
 KHÓA CQ55, KHOA Tài chính doanh nghiệp (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 01/12/202006h00, 02/12/2020Còn 7 giờ 59 phút để đăng ký
 2. Thời gian đăng ký đợt 207h00, 03/12/202006h00, 04/12/2020Còn 1 ngày 8 giờ 59 phút nữa mới đến thời điểm đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 307h00, 05/12/202006h00, 06/12/2020Còn 3 ngày 8 giờ 59 phút nữa mới đến thời điểm đăng ký
 
 KHÓA CQ55, KHOA Kế toán (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 01/12/202006h00, 02/12/2020Còn 7 giờ 59 phút để đăng ký
 2. Thời gian đăng ký đợt 207h00, 03/12/202006h00, 04/12/2020Còn 1 ngày 8 giờ 59 phút nữa mới đến thời điểm đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 307h00, 05/12/202006h00, 06/12/2020Còn 3 ngày 8 giờ 59 phút nữa mới đến thời điểm đăng ký
 
 KHÓA CQ55, KHOA Quản trị Kinh doanh (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 29/11/202023h00, 30/11/2020Đã hết thời gian đăng ký
 2. Thời gian đăng ký đợt 207h00, 03/12/202006h00, 04/12/2020Còn 1 ngày 8 giờ 59 phút nữa mới đến thời điểm đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 307h00, 05/12/202006h00, 06/12/2020Còn 3 ngày 8 giờ 59 phút nữa mới đến thời điểm đăng ký
 
 KHÓA CQ55, KHOA Hệ thống thông tin kinh tế (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 29/11/202023h00, 30/11/2020Đã hết thời gian đăng ký
 2. Thời gian đăng ký đợt 207h00, 03/12/202006h00, 04/12/2020Còn 1 ngày 8 giờ 59 phút nữa mới đến thời điểm đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 307h00, 05/12/202006h00, 06/12/2020Còn 3 ngày 8 giờ 59 phút nữa mới đến thời điểm đăng ký
 
 KHÓA CQ55, KHOA Ngoại ngữ (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 29/11/202023h00, 30/11/2020Đã hết thời gian đăng ký
 2. Thời gian đăng ký đợt 207h00, 03/12/202006h00, 04/12/2020Còn 1 ngày 8 giờ 59 phút nữa mới đến thời điểm đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 307h00, 05/12/202006h00, 06/12/2020Còn 3 ngày 8 giờ 59 phút nữa mới đến thời điểm đăng ký
 
 KHÓA CQ55, KHOA Kinh tế (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 29/11/202023h00, 30/11/2020Đã hết thời gian đăng ký
 2. Thời gian đăng ký đợt 207h00, 03/12/202006h00, 04/12/2020Còn 1 ngày 8 giờ 59 phút nữa mới đến thời điểm đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 307h00, 05/12/202006h00, 06/12/2020Còn 3 ngày 8 giờ 59 phút nữa mới đến thời điểm đăng ký

CỔNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈ - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính Điện thoại: 0243.8389326 | Fax: 0243.8388906
  E-mail: hocvientaichinh@hvtc.edu.vn | Website: hvtc.edu.vn

Phiên bản 2020.01 Nghiên cứu và phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà