:
CHỨC NĂNG
Đánh giá kết quả rèn luyện
Sửa thông tin
Tra cứu bằng tốt nghiệp
Thông báo
Chương trình đào tạo
Kế hoạch giảng dạy
Đề cương môn học
Cố vấn học tập
TKB sinh viên
Phòng học - giờ học
Kế hoạch đăng ký
Kết quả đăng ký
Kết quả học tập
Môn học đã học
Học phí, học bổng, hóa đơn
Giấy tờ sinh viên
Xem hồ sơ
Tài khoản phụ huynh
Đổi mật khẩu
THÔNG TIN HỆ THỐNG
Năm học :2024-2025
Học kỳ :1
Ngày BĐHK :29/7/2024
Ngày KTHK :25/1/2025
Số SV Online: 1170
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Hệ đào tạo
Khóa học
Chuyên ngành

STT Mã môn học Tên môn họcKhối lượngLoại mônTính ĐTBGhi chú
1OAC0249 Kế toán hành chính sự nghiệp 22 tcBắt buộcx
2BTA0041 Kế toán ngân sách Nhà nước và nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước3 tcBắt buộcx
3GAU0078 Kiểm toán căn bản2 tcTự chọnx
4FIO0149 Quản lý tài chính các Cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công2 tcBắt buộcx
5PFM0151 Quản lý tài chính công (giảng bằng tiếng Anh)2 tcTự chọnx
6FIC0152 Quản lý tài chính xã, phường, thị trấn2 tcBắt buộcx
7IFI0190 Tài chính quốc tế3 tcBắt buộcx
8TAX0215 Thuế2 tcBắt buộcx
9BFL0122 Tiếng Anh chuyên ngành 23 tcBắt buộcx
10SPR055C HP Thực tập tốt nghiệp10 tcBắt buộcxMôn thi tốt nghiệp
 
 MÔN HỌC TỰ CHỌN
 TTMã môn họcTên môn học
 1. NHÓM TỰ CHỌN 1: GDTC-53CQ01 (bắt buộc)
 Chọn 1/0 môn trong các môn:
 2. NHÓM TỰ CHỌN 2: BT-53CQ01 (bắt buộc)
 Chọn 4/2 môn trong các môn:
 1GAU0078 Kiểm toán căn bản
 2PFM0151 Quản lý tài chính công (giảng bằng tiếng Anh)
 3. NHÓM TỰ CHỌN 3: CN-53CQ01 (bắt buộc)
 Chọn 1/0 môn trong các môn:
 4. NHÓM TỰ CHỌN 4: DC-53CQ01 (bắt buộc)
 Chọn 3/0 môn trong các môn:

CỔNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈ - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính Điện thoại: 0243.8389326 | Fax: 0243.8388906
  E-mail: hocvientaichinh@hvtc.edu.vn | Website: hvtc.edu.vn

Phiên bản 2020.01 Nghiên cứu và phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà