10:23:44 Thứ Sáu , Ngày 3 tháng 4 năm 2020 Trang chủ   |  Đký học lần 1 (ngành 1)   |  Đký học lần 1 (ngành 2)   |  Đký HL/CT/HB (ngành 1)   |  Đký HL/CT/HB (ngành 2)   |  Kết quả ĐK   |  Hướng dẫn   |   [Đăng nhập]

CHỨC NĂNG
Đánh giá CL phục vụ
Đánh giá giảng viên
Đánh giá lớp tín chỉ
Đánh giá toàn khóa học
Tra cứu bằng tốt nghiệp
Thông báo
Chương trình đào tạo
Kế hoạch giảng dạy
Cố vấn học tập
TKB lớp
TKB sinh viên
Phòng học - giờ học
Kế hoạch đăng ký
Hướng dẫn đăng ký học
Đăng ký học đi (ngành 1)
Đăng ký học đi (ngành 2)
Đăng ký HL/CT/HB (ngành 1)
Đăng ký HL/CT/HB (ngành 2)
Kết quả đăng ký
Sửa thông tin
Kết quả học tập
Môn học đã học
Học phí, học bổng, hóa đơn
Giấy tờ sinh viên
Xem hồ sơ
Đổi mật khẩu
THÔNG TIN HỆ THỐNG
Năm học :2020-2021
Học kỳ :1
Ngày BĐHK :3/8/2020
Ngày KTHK :31/12/2020
Số SV Online: 13942
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Hệ đào tạo
Khóa học
Chuyên ngành

STT Mã môn học Tên môn họcKhối lượngĐơn vịLoại mônTính ĐTBGhi chú
1OAC0249 Kế toán Hành chính SN 22tcBắt buộcX
2BTA0041 Kế toán NSNN & NVKB NN3tcBắt buộcX
3GAU0078 Kiểm toán căn bản2tcTự chọnX
4PFM0151 Quản lý tài chính công (giảng bằng tiếng Anh)2tcTự chọnX
5FIC0152 Quản lý tài chính xã, phường, thị trấn2tcBắt buộcX
6FIO0149 Quản lý TC các CQNN và đơn vị sự nghiệp công2tcBắt buộcX
7IFI0190 Tài chính quốc tế3tcBắt buộcX
8TAX0215 Thuế2tcBắt buộcX
9BFL0122 Tiếng Anh chuyên ngành 23tcBắt buộcX
10SPR055C HP Thực tập tốt nghiệp10tcBắt buộcXMôn thi tốt nghiệp
MÔN HỌC TỰ CHỌN
 TTMã môn họcTên môn học
NHÓM TỰ CHỌN 1: GDTC-53CQ01 (bắt buộc)
Chọn 1/0 môn trong các môn:
NHÓM TỰ CHỌN 2: BT-53CQ01 (bắt buộc)
Chọn 4/2 môn trong các môn:
 1PFM0151Quản lý tài chính công (giảng bằng tiếng Anh)
 2GAU0078Kiểm toán căn bản
NHÓM TỰ CHỌN 3: CN-53CQ01 (bắt buộc)
Chọn 1/0 môn trong các môn:
NHÓM TỰ CHỌN 4: DC-53CQ01 (bắt buộc)
Chọn 3/0 môn trong các môn:

PHẦN MỀM QUẢN LÝ TỔNG THỂ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Phát triển bởi CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HOÀNG HÀ