:
CHỨC NĂNG
Đánh giá kết quả rèn luyện
Sửa thông tin
Tra cứu bằng tốt nghiệp
Thông báo
Chương trình đào tạo
Kế hoạch giảng dạy
Đề cương môn học
Cố vấn học tập
TKB sinh viên
Phòng học - giờ học
Kế hoạch đăng ký
Kết quả đăng ký
Kết quả học tập
Môn học đã học
Học phí, học bổng, hóa đơn
Giấy tờ sinh viên
Xem hồ sơ
Tài khoản phụ huynh
Đổi mật khẩu
THÔNG TIN HỆ THỐNG
Năm học :2023-2024
Học kỳ :3
Ngày BĐHK :17/6/2024
Ngày KTHK :16/7/2024
Số SV Online: 15
 
TB: v/v Tổ chức và bố trí thời khóa biểu học kỳ II năm học 2017-2018

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-HVTC ngày 03/05/2017 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018;

Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất hiện có, quy mô đào tạo sinh viên và tổng số khối giảng của học kỳ II năm học 2017-2018;

Ban Quản lý đào tạo thông báo:

1. Học kỳ II năm học 2017-2018, Học viện bố trí một số lớp hệ ĐH chính quy khóa 53 chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp ( 11) và Kế toán doanh nghiệp (mã 21) học tại Khu vực Mỹ Đình.

2. Do Quỹ hội trường học thiếu nên học kỳ II năm học 2017 – 2018, lịch học một số học phần tự chọn trong kỳ của một số chuyên ngành (thuộc chương trình đại trà) ở các khóa sẽ được cân đối và bố trí điều chuyển học cuốn chiếu vào cuối học kỳ (Tuần 8 của Đợt 2).

3. Để thuận lợi cho việc tra cứu, xem thời khóa biểu và tổ chức đăng ký học tín chỉ trong kỳ, thời khóa biểu học kỳ II năm học 2017 – 2018 được bố trí như sau:

Khóa

Đợt 1

Đợt 2

Ghi chú

CQ53

7 tuần

8 tuần (7+1)

Tuần 8: Học môn tự chọn và một số môn kéo dài cả kỳ

CQ54- Đại trà

7 tuần

8 tuần (7+1)

Tuần 8: Học môn tự chọn và một số môn kéo dài cả kỳ

CQ54- CLC

7 tuần

7 tuần

Tuần 8: Tổ chức học ngoại khóa

CQ55- Đại trà

7 tuần

8 tuần (7+1)

Tuần 8: Học môn tự chọn

CQ55- CLC

7 tuần

7 tuần

Tuần 8: Tổ chức học ngoại khóa

4. Thời khóa biểu học phần Giáo dục thể chất

- CQ53 (các lớp của chuyên ngành 11, 21 học tại Khu vực Mỹ Đình): Lịch học phần thực hành được bố trí học chéo buổi với lịch học chính khóa và học tại sân bãi Khu vực Đức Thắng (do Khu vực Mỹ Đình không đáp ứng được yêu cầu về học phần và việc tổ chức lớp).

- CQ53; CQ54 (CT đại trà và CT chất lượng cao); CQ55 (CT chất lượng cao): Lịch học phần lý thuyết được bố trí học chéo buổi với lịch học chính khóa hoặc ngày chủ nhật (1 buổi) tại HT700 – Đức Thắng.

Lịch chi tiết thông báo vào cuối tháng 12/2017 (đối với lịch học đợt 1 ) và đầu tháng 4/2018 (đối với lịch học đợt 2 và lịch học kéo dài cả kỳ).

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, các đơn vị /cá nhân liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo để giải quyết kịp thời.

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HKII (2017 - 2018)

1. Lịch tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2017 - 2018 đối với SV hệ ĐH chính quy [XEM TẠI ĐÂY]. Nếu có vướng mắc phát sinh trong quá trình đăng ký học cần sự hỗ trợ và giải đáp kịp thời, sinh viên gửi trực tiếp thông tin liên quan đăng ký học tín chỉ trong kỳ về Ban QLĐT theo địa chỉ sau: dangkyhocchinhkhoa@hvtc.edu.vn (đối với sinh viên hệ ĐH chính quy CT1). Thời gian xử lý thông tin đối với sinh viên chậm nhất trong vòng 1 tuần làm việc kể từ ngày nhận được thông tin qua email. Những trường hợp cụ thể cần giải quyết ngay, Ban QLĐT sẽ gọi điện thoại trực tiếp hoặc trả lời qua email nhằm đảm bảo quyền lợi cho SV trong quá trình đăng ký học.

2. Kế hoạch đào tạo hệ Đại học chính quy năm học 2017 - 2018 [XEM TẠI ĐÂY]

3. Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2017 - 2018

      - Hệ Đại học chính quy khóa 53 [XEM TẠI ĐÂY]

      - Hệ Đại học chính quy khóa 54 - Chương trình đại trà [XEM TẠI ĐÂY]

      - Hệ Đại học chính quy khóa 54 - Chương trình chất lượng cao [XEM TẠI ĐÂY]

      - Hệ Đại học chính quy khóa 55 - Chương trình đại trà [XEM TẠI ĐÂY]

      - Hệ Đại học chính quy khóa 55 - Chương trình chất lượng cao [XEM TẠI ĐÂY]

 


Các thông báo khác
• TB: v/v đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2019 - 2020 (6/5/2020 16:30:29)
• TB: v/v Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ I năm học 2020 - 2021 đối với SV hệ ĐH chính quy, liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2 (6/5/2020 16:23:36)
• Thông báo thu học phí học lại học cải thiện đợt 2 học kỳ 2 năm học 2019-2020 (28/2/2020 17:48:59)
• Thông báo thu học lại học cải thiện học bù đợt 1 kỳ 2 năm học 2019-2020 (22/11/2019 15:47:15)
• Thông báo: đôn đốc thu nợ Học phí khóa 55,56 kỳ 2/2018-2019 và Kỳ 1/2019-2020 (25/10/2019 11:16:52)
• TB: v/v Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với sinh viên hệ đại học chính quy, liên thông đại học và đại học văn bằng 2 (16/10/2019 8:55:12)
• TB: v/v Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ I năm học 2019 - 2020 đối với SV hệ ĐH chính quy, liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2 (13/5/2019 7:26:52)
• Thông báo thu học lại,HCT, học bù kỳ phụ năm học 2018-2019 (10/5/2019 8:54:52)
• Đôn đốc thu học phí kỳ 2 năm học 2018-2019 ( lần 2) (4/5/2019 10:43:32)
• Thông báo : Đôn đốc thu học phí kỳ 2 năm học 2018-2019 (26/4/2019 16:19:31)
• Thông báo trả lại tiền học lại học cải thiện đợt 1 kỳ 2/18-19 (18/3/2019 15:33:43)
• Thông báo về việc chuyển lịch thu học phí học lại học cải thiện học bù (5/12/2018 14:1:12)
• TB: v/v Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2018 - 2019 đối với sinh viên hệ đại học chính quy, liên thông đại học và đại học văn bằng 2 (8/11/2018 17:2:51)
• Thông báo đôn đốc thu học phí (24/10/2018 15:4:52)
• Thông báo đốc thu học phí hệ đại học chính quy Khóa 55 (19/10/2018 10:34:31)
• Thông báo : Danh sách nợ học phí K55 (16/10/2018 11:29:15)
• Thông báo (4/10/2018 15:7:42)
• Thông báo v/v nộp học phí kỳ 1 năm học 2018-2019 (2/10/2018 10:21:43)
• Thông báo v/v sinh viên đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2017 - 2018 thiếu học phần/môn học (18/11/2017 9:49:54)
• TB: v/v Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2017 - 2018 đối với SV hệ ĐH chính quy, liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2 (16/10/2017 13:49:42)
• Sinh viên các khóa/hệ chú ý: Tổ chức đăng ký học theo HTTC năm học 2017-2018 kỳ 1 (27/5/2017 13:26:3)
• TB: v/v Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) Học kỳ phụ năm học 2016 - 2017 (3/5/2017 11:40:14)
• TB v/v đăng ký tín chỉ học lại đối với SV hệ ĐHCQ khóa 54 (bao gồm chất lượng cao) HKII năm học 2016-2017 (15/2/2017 18:4:5)

Trang 3 trên 3 (73 mục)  [Trang đầu]    [Trang trước]  1  2  [3]

CỔNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈ - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính Điện thoại: 0243.8389326 | Fax: 0243.8388906
  E-mail: hocvientaichinh@hvtc.edu.vn | Website: hvtc.edu.vn

Phiên bản 2020.01 Nghiên cứu và phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà