:
CHỨC NĂNG
Đánh giá kết quả rèn luyện
Sửa thông tin
Tra cứu bằng tốt nghiệp
Thông báo
Chương trình đào tạo
Kế hoạch giảng dạy
Đề cương môn học
Cố vấn học tập
TKB lớp
TKB sinh viên
Phòng học - giờ học
Kế hoạch đăng ký
Kết quả đăng ký
Kết quả học tập
Môn học đã học
Học phí, học bổng, hóa đơn
Giấy tờ sinh viên
Xem hồ sơ
Tài khoản phụ huynh
Đổi mật khẩu
THÔNG TIN HỆ THỐNG
Năm học :2023-2024
Học kỳ :2
Ngày BĐHK :2/1/2024
Ngày KTHK :27/5/2024
Số SV Online: 1295
 
TB: v/v kê khai tên đề tài luận văn tốt nghiệp của sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 55

Để có đầy đủ, chính xác tên đề tài luận văn tốt nghiệp ghi trên Phục lục văn bằng tốt nghiệp của sinh viên,

Học viện Tài chính thông báo việc tổ chức kê khai cung cấp thông tin tên đề tài luận văn tốt nghiệp của sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 55 như sau:

I- Thời gian và đối tượng kê khai tên đề tài luận văn tốt nghiệp

1. Thời gian thực tập tốt nghiệp:

- Từ ngày 25/01 - 22/05/2021.

Sinh viên xem kế hoạch thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 55 trên website: www.hvtc.edu.vn hoặc www.daotao.hvtc.edu.vn.

2. Đối tượng kê khai:

- Sinh viên hệ đại học chính quy khóa 55;

II- Tổ chức hướng dẫn kê khai thông tin tên đề tài luận văn tốt nghiệp

1. Lịch thực hiện kê khai:

TT

Đối tượng

SV kê khai

Thời gian

Cổng thông tin

1

CQ55

Từ ngày 12/04 - 25/04/2021

www.dangkytinchi.hvtc.edu.vn

 

2. Hướng dẫn sinh viên thực hiện kê khai:

Sinh viên xem hướng dẫn về việc kê khai cung cấp thông tin tên đề tài luận văn tốt nghiệp (Phục lục hướng dẫn kèm theo). [XEM TẠI ĐÂY]

3. Học viện chỉ tổ chức cho sinh viên kê khai thông tin tên đề tài luận văn tốt nghiệp theo lịch trình và thời gian đã thông báo. Sinh viên hệ đại học chính quy khóa 55 chủ động thực hiện việc kê khai thông tin. Sau khi kết thúc việc kê khai trên theo lịch thông báo, Học viện không tổ chức cho sinh viên kê khai bổ sung và sinh viên phải chịu trách nhiệm về kết quả thông tin tốt nghiệp của mình. Nếu có vướng mắc phát sinh trong quá trình kê khai cần được hỗ trợ, sinh viên liên hệ Ban QLĐT (P.110) hoặc số điện thoại 0912 50 1985 để được giải quyết kịp thời.

4. Khoa Quản lý sinh viên, cố vấn học tập có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra sinh viên do mình phụ trách thực hiện việc kê khai cung cấp chính xác thông tin, cũng như tư vấn hỗ trợ để sinh viên hoàn thành việc kê khai đúng quy định. Phối hợp với Ban QLĐT để giải quyết các vướng mắc trước và trong quá trình thực hiện việc kê khai cung cấp thông tin của sinh viên.

Để triển khai công tác kê khai thông tin tên đề tài luận văn tốt nghiệp đạt kết quả tốt, đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan tăng cường phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ và đảm bảo đúng quy định, quy trình thông báo./.


Các thông báo khác
• TB Về việc thu học phí học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 1 học kỳ II năm học 2023 – 2024 đối với sinh viên các hệ đào tạo (22/11/2023 9:44:56)
• TB Về việc thu học phí học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 2 học kỳ I năm học 2023 – 2024 đối với sinh viên các hệ đào tạo (24/8/2023 8:48:59)
• TB Về việc thu học phí học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 1 học kỳ I năm học 2023 – 2024 đối với sinh viên các hệ đào tạo (30/6/2023 8:19:8)
• TB Về việc thu học phí học lại, học cải thiện điểm, học bù Học kỳ phụ năm học 2022 – 2023 đối với sinh viên các hệ đào tạo (25/5/2023 10:8:29)
• Thông báo về việc Thu học phí kỳ II năm học 2022-2023 hệ ĐHCQ (22/2/2023 15:22:14)
• Thông báo về việc thu học phí học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 2 học kỳ II năm học 2022 - 2023 (20/2/2023 10:50:36)
• Thông báo về việc thu học phí học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 1 học kỳ II năm học 2022-2023 (7/12/2022 14:53:7)
• Thông báo về việc thu học phí học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 2 học kỳ I năm học 2022-2023 (19/9/2022 14:3:49)
• Thông báo thu học phí kỳ 1 năm học 2022-2023 hệ Đại học chính quy (12/9/2022 10:10:43)
• Thông báo về việc thu học phí học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 1 học kỳ I năm học 2022-2023 (26/7/2022 14:18:53)
• Thông báo về việc thu học phí học lại, học cải thiện điểm, học bù học kỳ phụ năm học 2021-2022 (16/5/2022 14:35:46)
• Thông báo thu học phí hệ vừa làm vừa học kỳ 2 năm học 2021-2022 (2/3/2022 15:50:49)
• Thông báo thu học phí hệ Liên thông đại hoc; đại học văn bằng 2 kỳ 2 năm học 2021-2022 (2/3/2022 15:47:50)
• Thông báo về việc thu học phí kỳ 2 năm học 2021-2022 hệ: Đại học chính quy (2/3/2022 9:11:2)
• Thông báo về việc thu học lại, học cải thiện điểm, học bù đợt 2 kỳ 2 năm học 2021-2022 (25/2/2022 16:0:2)
• TB: v/v đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2021 - 2022 (2/12/2021 9:47:51)
• TB Vv: Đăng ký dự thi Olympic Tin và ICPC 2021 (26/11/2021 15:28:19)
• MỘT SỐ QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BÀI THI, NỘP BÀI THI ĐỐI VỚI HÌNH THỨC THI BÀI TẬP LỚN, TIỂU LUẬN; THI VẤN ĐÁP ONLINE;... (19/9/2021 19:31:33)
• Thông báo về việc thu học phí, kinh phí đào tạo học ngoài giờ HC học kỳ 1 năm học 2021-2022 hệ LTĐH và VB2 (8/9/2021 16:57:2)
• Thông báo về việc thu học phí kỳ 1 năm học 2021-2022 hệ: Đại học chính quy (8/9/2021 16:54:55)
• Thông báo về việc thu học lại, học cải thiện điểm, học bù đợt 2 kỳ 1 năm học 2021-2022 (8/9/2021 16:52:51)
• Thông báo về việc Thu học phí học cùng lúc 2 chương trình học kỳ I năm học 2021-2022 (10/8/2021 16:22:5)
• Thông báo về việc thu học phí học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 1 học kỳ I năm học 2021-2022 (25/6/2021 17:19:21)
• Thông báo đôn đốc thu học phí CQ55 (25/5/2021 11:8:38)
• Hội trường thi vét từ ngày 25/5/2021 - 31/5/2021 và hướng dẫn sinh viên nộp bài online (21/5/2021 22:25:2)

Trang 1 trên 3 (73 mục)  [1]  2  3  [Trang sau]    [Trang cuối]

CỔNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈ - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính Điện thoại: 0243.8389326 | Fax: 0243.8388906
  E-mail: hocvientaichinh@hvtc.edu.vn | Website: hvtc.edu.vn

Phiên bản 2020.01 Nghiên cứu và phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà