:
CHỨC NĂNG
Đánh giá kết quả rèn luyện
Sửa thông tin
Tra cứu bằng tốt nghiệp
Thông báo
Chương trình đào tạo
Kế hoạch giảng dạy
Đề cương môn học
Cố vấn học tập
TKB sinh viên
Phòng học - giờ học
Kế hoạch đăng ký
Kết quả đăng ký
Kết quả học tập
Môn học đã học
Học phí, học bổng, hóa đơn
Giấy tờ sinh viên
Xem hồ sơ
Tài khoản phụ huynh
Đổi mật khẩu
THÔNG TIN HỆ THỐNG
Năm học :2024-2025
Học kỳ :1
Ngày BĐHK :29/7/2024
Ngày KTHK :25/1/2025
Số SV Online: 1220
 
Thông báo về việc thu học phí kỳ 2 năm học 2021-2022 hệ: Đại học chính quy

BỘ TÀI CHÍNH

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

 


Số: 42 /TB-HVTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


           Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: Thu học phí kỳ II năm học 2021-2022

Hệ: Đại học chính quy

                                                   

 Căn cứ nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021;

Căn cứ nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễm, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo;

Học viện Tài chính thông báo mức thu và thời gian thu học phí kỳ 2 năm học 2021-2022 đối với hệ Đại học chính quy như sau:

  1. Mức học phí:

Đơn vị tính: đồng

Đối tượng sinh viên

Khóa 56

Khóa 57

Khóa 58

Khóa 59

Đại trà

267.000

298.000

343.000

428.000

3 tây, bộ đội, Đại trà theo đơn đặt hàng

1.068.000

1.120.000

1.143.000

1.143.000

Chất lượng cao

1.123.000

1.233.000

1.286.000

1.286.000

Chất lượng cao theo đơn đặt hàng

 

 

1.450.000

1.450.000

 

Số tiền học phí phải nộp

=

Mức học phí

X

Số tín chỉ đăng ký trong kỳ

 

  1. Hình thức nộp học phí:

Sinh viên lựa chọn 1 trong các hình thức sau (Quét thu qua tài khoản hoặc nộp học phí trực tuyến):

2.1. Quét thu qua tài khoản tại ngân hàng TMCP Công thương VN:

- Sinh viên nộp tiền vào tài khoản (tk) của mình tại ngân hàng Vietinbank, học phí sẽ tự động trừ tài khoản của sinh viên trong thời gian thu học phí theo thông báo.

(Số tiền trong tài khoản =  Số tiền học phí phải nộp + tiền duy trì TK)

- Nếu sinh viên không đủ tiền trong tài khoản thì ngân hàng sẽ không quét thu học phí từ tài khoản được và khi đó được xác định sinh viên chưa nộp học phí.

- Thời gian thu học phí:

+ Khóa 56: Từ ngày 15/02/2022 đến 30/04/2022

+ Khóa 57: Từ ngày 15/02/2022 đến 30/04/2022

+ Khóa 58: Từ ngày 15/02/2022 đến 30/04/2022

+ Khóa 59: Từ ngày 15/02/2022 đến 30/04/2022

2.2. Nộp học phí trực tuyến:

- SV chọn 1 trong 2 cách: Nộp qua thẻ phi vật lý ví Việt hoặc nộp qua VNPay (www.vban.vn):

- Thời gian thu học phí:

+ Khóa 56: Từ ngày 01/05/2022 đến 24/06/2022

+ Khóa 57: Từ ngày 01/05/2022 đến 24/06/2022

+ Khóa 58: Từ ngày 01/05/2022 đến 24/06/2022

+ Khóa 59: Từ ngày 01/05/2022 đến 24/06/2022

Lưu ý:

         - Trong thời gian thu học phí, sinh viên đã có đủ tiền trong tài khoản tại Ngân hàng Vietinbank  nhưng đến ngày hôm sau mà không thấy quét học phí thì liên hệ trong giờ hành chính với cán bộ phụ trách thu học phí của từng khóa tại phòng 215- Ban Tài chính Kế toán, Nhà hiệu bộ Học viện Tài chính phố Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội để được giải quyết.

          Thông tin liên hệ: + Khóa 56, 57:   ĐT: 0989862268 - Nguyễn Hữu Mai

                          + Khóa 58, 59:   ĐT: 0912691068 – Hà Thị Mai Lan

          - Trước 3 ngày đăng ký tín chỉ học chính khóa đợt đầu tiên của học kỳ sau liền kề nếu sinh viên chưa nộp học phí sẽ không được đăng ký tín chỉ.   

Ban Tài chính Kế toán đề nghị văn phòng Khoa, giáo viên chủ nhiệm, ban cán sự lớp đôn đốc, nhắc nhở sinh viên nộp học phí đúng thời gian quy định./.

 

 

               Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (để b/c)

- VP các khoa

- Các lớp CQ       

- Lưu VT, TCKT./.

                                                            

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(ĐÃ KÝ)

 

 

 Nguyễn Vũ Việt

Tải file đính kèm tại đây!


Các thông báo khác
• TB Về việc thu học phí học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 1 học kỳ II năm học 2023 – 2024 đối với sinh viên các hệ đào tạo (22/11/2023 9:44:56)
• TB Về việc thu học phí học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 2 học kỳ I năm học 2023 – 2024 đối với sinh viên các hệ đào tạo (24/8/2023 8:48:59)
• TB Về việc thu học phí học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 1 học kỳ I năm học 2023 – 2024 đối với sinh viên các hệ đào tạo (30/6/2023 8:19:8)
• TB Về việc thu học phí học lại, học cải thiện điểm, học bù Học kỳ phụ năm học 2022 – 2023 đối với sinh viên các hệ đào tạo (25/5/2023 10:8:29)
• Thông báo về việc Thu học phí kỳ II năm học 2022-2023 hệ ĐHCQ (22/2/2023 15:22:14)
• Thông báo về việc thu học phí học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 2 học kỳ II năm học 2022 - 2023 (20/2/2023 10:50:36)
• Thông báo về việc thu học phí học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 1 học kỳ II năm học 2022-2023 (7/12/2022 14:53:7)
• Thông báo về việc thu học phí học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 2 học kỳ I năm học 2022-2023 (19/9/2022 14:3:49)
• Thông báo thu học phí kỳ 1 năm học 2022-2023 hệ Đại học chính quy (12/9/2022 10:10:43)
• Thông báo về việc thu học phí học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 1 học kỳ I năm học 2022-2023 (26/7/2022 14:18:53)
• Thông báo về việc thu học phí học lại, học cải thiện điểm, học bù học kỳ phụ năm học 2021-2022 (16/5/2022 14:35:46)
• Thông báo thu học phí hệ vừa làm vừa học kỳ 2 năm học 2021-2022 (2/3/2022 15:50:49)
• Thông báo thu học phí hệ Liên thông đại hoc; đại học văn bằng 2 kỳ 2 năm học 2021-2022 (2/3/2022 15:47:50)
• Thông báo về việc thu học lại, học cải thiện điểm, học bù đợt 2 kỳ 2 năm học 2021-2022 (25/2/2022 16:0:2)
• TB: v/v đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2021 - 2022 (2/12/2021 9:47:51)
• TB Vv: Đăng ký dự thi Olympic Tin và ICPC 2021 (26/11/2021 15:28:19)
• MỘT SỐ QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BÀI THI, NỘP BÀI THI ĐỐI VỚI HÌNH THỨC THI BÀI TẬP LỚN, TIỂU LUẬN; THI VẤN ĐÁP ONLINE;... (19/9/2021 19:31:33)
• Thông báo về việc thu học phí, kinh phí đào tạo học ngoài giờ HC học kỳ 1 năm học 2021-2022 hệ LTĐH và VB2 (8/9/2021 16:57:2)
• Thông báo về việc thu học phí kỳ 1 năm học 2021-2022 hệ: Đại học chính quy (8/9/2021 16:54:55)
• Thông báo về việc thu học lại, học cải thiện điểm, học bù đợt 2 kỳ 1 năm học 2021-2022 (8/9/2021 16:52:51)
• Thông báo về việc Thu học phí học cùng lúc 2 chương trình học kỳ I năm học 2021-2022 (10/8/2021 16:22:5)
• Thông báo về việc thu học phí học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 1 học kỳ I năm học 2021-2022 (25/6/2021 17:19:21)
• Thông báo đôn đốc thu học phí CQ55 (25/5/2021 11:8:38)
• Hội trường thi vét từ ngày 25/5/2021 - 31/5/2021 và hướng dẫn sinh viên nộp bài online (21/5/2021 22:25:2)
• Hướng dẫn sinh viện nộp tiền trực tuyến qua trang vban.vn: (21/5/2021 16:27:41)

Trang 1 trên 3 (73 mục)  [1]  2  3  [Trang sau]    [Trang cuối]

CỔNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈ - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính Điện thoại: 0243.8389326 | Fax: 0243.8388906
  E-mail: hocvientaichinh@hvtc.edu.vn | Website: hvtc.edu.vn

Phiên bản 2020.01 Nghiên cứu và phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà