19:55:39 Thứ Bẩy , Ngày 19 tháng 10 năm 2019 Trang chủ   |  Đký học lần 1 (ngành 1)   |  Đký học lần 1 (ngành 2)   |  Đký HL/CT/HB (ngành 1)   |  Đký HL/CT/HB (ngành 2)   |  Kết quả ĐK   |  Hướng dẫn   |   [Đăng nhập]

CHỨC NĂNG
Đánh giá CL phục vụ
Đánh giá giảng viên
Đánh giá lớp tín chỉ
Đánh giá toàn khóa học
Tra cứu bằng tốt nghiệp
Thông báo
Chương trình đào tạo
Kế hoạch giảng dạy
Cố vấn học tập
TKB lớp
TKB sinh viên
Phòng học - giờ học
Kế hoạch đăng ký
Hướng dẫn đăng ký học
Đăng ký học đi (ngành 1)
Đăng ký học đi (ngành 2)
Đăng ký HL/CT/HB (ngành 1)
Đăng ký HL/CT/HB (ngành 2)
Kết quả đăng ký
Đăng ký thực tập tốt nghiệp
Sửa thông tin
Kết quả học tập
Môn học đã học
Học phí, học bổng, hóa đơn
Giấy tờ sinh viên
Xem hồ sơ
Đổi mật khẩu
THÔNG TIN HỆ THỐNG
Năm học :2019-2020
Học kỳ :1
Ngày BĐHK :30/7/2019
Ngày KTHK :5/1/2020
Số SV Online: 7986
  KẾ HOẠCH THỰC HÀNH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC. HỌC KỲ 1 NĂM 2019-2020

Sinh viên: chủ động thực hành đăng ký môn học qua mạng theo kế hoạch sau:

 KHÓA BC19 (Học đi - Đợt 1)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian học3/6/201928/12/2019
 2. Thời gian đăng ký đợt 100h00, 12/10/201923h59, 31/10/2019Còn 12 ngày 4 giờ 3 phút để đăng ký
 
 KHÓA CQ57 (Học đi - Đợt 1)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian học3/6/201928/12/2019
 2. Thời gian đăng ký đợt 100h00, 12/10/201923h59, 31/10/2019Còn 12 ngày 4 giờ 3 phút để đăng ký
 
 KHÓA LC22 (Học đi - Đợt 1)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian học3/6/201928/12/2019
 2. Thời gian đăng ký đợt 100h00, 14/10/201923h59, 31/10/2019Còn 12 ngày 4 giờ 3 phút để đăng ký

CỔNG ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Phát triển bởi: CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HOÀNG HÀ